Często zadawane pytania (FAQ) 

Kiedy otrzymam swoje roczne sprawozdanie?

Cyfrowe wersje sprawozdań rocznych wysyłane są w lutym każdego roku. Otrzymają je Państwo na adres e-mail, który nam Państwo podali. Jeśli nie mają Państwo adresu e-mail, sprawozdanie prześlemy Państwu pocztą.

Jestem chory/chora. Co powinienem/powinnam zrobić? 

Aby zgłosić chorobę, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy 24/7 drive co najmniej godzinę przed przewidywanym początkiem pracy. Firma 24/7 drive jest zobowiązana, jako pracodawca, do zgłoszenia takiej sytuacji do UWV lub Arbo. Jeśli zachorują Państwo podczas pracy, powinni Państwo zgłosić to swojemu przełożonemu, a po powrocie do domu skontaktować się z przedstawicielem firmy 24/7 drive.

W zależności od rodzaju umowy, pierwszy dzień choroby lub pierwsze dwa dni choroby traktowane są, pod względem ubezpieczenia zdrowotnego, jako dni oczekiwania. Nie przysługuje za nie zasiłek chorobowy. Jeśli choroba zostanie zgłoszona późno, będziemy mogli przesłać odpowiednie zgłoszenie dopiero następnego dnia. Oznacza to, że o jeden dzień więcej będzie traktowany jako dzień oczekiwania.

Pierwszego dnia choroby oraz w kolejnych dniach 24/7 drive będzie regularnie kontaktować się z Państwem kontaktować. Dlatego ważne jest, aby byli Państwo w tym czasie łatwo dostępni. Umożliwi to również informowanie klienta o Państwa stanie zdrowia.

Po wyzdrowieniu mają Państwo obowiązek niezwłocznie zgłosić to przedstawicielowi firmy 24/7 drive. Opóźnienie w przekazaniu informacji o chorobie lub wyzdrowieniu oraz przekazanie niedokładnych informacji lub zaniechanie tego przekazania może wpłynąć na wypłatę wynagrodzenia. Całość przepisów dotyczących nieobecności w pracy ze względu na chorobę dostępna jest w załączniku 3. do podręcznika dla pracowników.

Regulacje dotyczące czasu jazdy i okresów odpoczynku

Czas jazdy i okresy odpoczynku podlegają przepisom prawnym.

Dzienny okres odpoczynku

Regularny czas odpoczynku to 11 godzin ciągłego odpoczynku. Okres ten można podzielić na dwie części: pierwsza z nich musi trwać co najmniej 3 godziny, a druga co najmniej 9 godzin (musi to być ciągły odpoczynek).

W ciągu każdych 24 godzin po zakończeniu poprzedniego okresu odpoczynku (dziennego lub tygodniowego) kierowca powinien rozpocząć kolejny okres odpoczynku.

Jeśli część okresu dziennego odpoczynku przypadającego na te 24 godziny jest dłuższa niż 9 godzin, ale krótsza niż 11 godzin, dany okres dziennego odpoczynku traktuje się jako skrócony okres odpoczynku. Na danego kierowcę mogą przypadać co najwyżej trzy takie skrócone okresy odpoczynku między dwutygodniowymi okresami odpoczynku.

W przypadku załóg kilkuosobowych kierowcy w ciągu każdych 30 godzin po zakończeniu poprzedniego okresu odpoczynku (dziennego lub tygodniowego) muszą rozpocząć kolejny okres odpoczynku, trwający co najmniej 9 godzin.

Tygodniowy okres odpoczynku

Tygodniowy okres odpoczynku to czas wolny dla kierowcy w ciągu tygodnia, który może mieć wymiar „zwykłego tygodniowego okresu odpoczynku” lub „skróconego tygodniowego okresu odpoczynku”.

Regularny tygodniowy czas odpoczynku to 45 godzin ciągłego odpoczynku. Skrócony tygodniowy okres odpoczynku to każdy okres odpoczynku trwający mniej niż 45 godzin. Może on obejmować minimum 24 godziny ciągłego odpoczynku (z kompensacją przed zakończeniem trzeciego tygodnia z rzędu).

W ciągu każdych dwóch kolejnych tygodni kierowca musi skorzystać z co najmniej dwóch regularnych tygodniowych okresów odpoczynku lub jednego regularnego tygodniowego okresu odpoczynku i jednego skróconego tygodniowego okresu odpoczynku, trwającego co najmniej 24 godziny.

Tygodniowy okres odpoczynku powinien rozpocząć się nie później niż pod koniec sześciu 24-godzinnych okresów od zakończenia poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.

Dzienny czas jazdy

Dzienny czas jazdy nie może być dłuższy niż 9 godzin. Dwa razy w tygodniu może zostać przedłużony do 10 godzin.

Nieprzerwany czas jazdy

Po jeździe przez 4,5 godziny kierowca powinien zrobić ciągłą przerwę, trwająca nie mniej niż 45 minut, chyba że rozpoczyna okres odpoczynku. Przerwa ta może być zastąpiona przerwą 15-minutową, po której, po takim samym czasie jazdy, nastąpi przerwa 30-minutowa.

Tygodniowy czas jazdy

Tygodniowy czas jazdy nie powinien przekraczać 56 godzin.

Dwutygodniowy czas jazdy

Czas jazdy w okresie dwóch kolejnych tygodni nie powinien przekraczać 90 godzin.

W jaki sposób mogę aplikować na stanowisko w firmie 24/7 drive?

Chcemy spotkać Państwa osobiście, aby dowiedzieć się, jakie są Państwa pasje, czego oczekują Państwo na nowym stanowisku i co sprawia Państwu radość w nowej pracy. Według nas bardzo ważna jest codzienna satysfakcja z wykonywanej pracy. Dlatego chcemy jak najlepiej Państwa poznać.

Prosimy o wypełnienie formularza otwartej aplikacji na naszej stronie internetowej. Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to możliwe, aby ustalić termin spotkania.

Mogą Państwo również odwiedzić jedno z naszych biur. Są otwarte od 9:00 do 17:30. Prosimy o zabranie ze sobą:

  • ważnego dowodu osobistego,
  • prawa jazdy oraz
  • aktualnego CV.

W jaki sposób mogę zgłosić zmiany danych takich jak adres lub dane bankowe?

Jeśli Państwa dane, takie jak adres, nazwisko po ślubie lub dane bankowe, zmienią się, powinni nas Państwo o tym poinformować na piśmie. Prosimy o przesłanie informacji o zmianach na adres e-mail info@247drive.com. Mogą Państwo również odwiedzić jedno z naszych biur.

W jaki sposób mogę poprosić o urlop lub dzień wolny?

Jeśli chcą Państwo wziąć płatny urlop, muszą Państwo omówić to z przedstawicielem firmy 24/7 drive co najmniej dwa tygodnie wcześniej. Jeśli firma, dla której Państwo pracują zgodzi się na Państwa urlop, zostanie Państwu wypłacone wynagrodzenie za zgromadzone dni urlopu – maksymalnie tyle, ile zgromadzili Państwo do tej pory.

Gdzie mogę zgłosić problem lub zażalenie?

Problemy i zażalenia mogą Państwo zgłaszać przedstawicielowi firmy 24/7 drive. Zrobimy wszystko, aby znaleźć rozwiązanie, biorąc pod uwagę rodzaj skargi (np. administracyjna, związana z zatrudnieniem).

Liczba godzin, za jakie otrzymałem/otrzymałam wynagrodzenie lub wysokość dodatków się nie zgadza. Kogo mogę poprosić o pomoc?

Możemy sprawdzić, jakie godziny pracy podał nam klient. Jeśli według Państwa ta liczba się nie zgadza, poprosimy Państwa o podanie liczby godzin lub kosztu zamieszkania (najlepiej udokumentowanych). Na tej podstawie skontaktujemy się z klientem, aby wyjaśnić tę kwestię.

Opieka zdrowotna w Państwa kraju ojczystym – formularz E106

Poza opieką zdrowotną w Holandii, mogą Państwo również uzyskać zwrot kosztów leczenia w Państwa kraju ojczystym. Aby skorzystać z tej możliwości, należy przedłożyć formularz E106 w firmie zajmującej się ubezpieczeniem zdrowotnym w Państwa kraju. Dzięki formularzowi E106 Państwa partner lub dzieci mieszkający w Państwa kraju ojczystym mogą korzystać z opieki zdrowotnej nawet jeśli nie posiadają dochodu. O formularz E106 mogą Państwo poprosić przedstawiciela firmy 24/7 drive.

Czy firma 24/7 drive zajmuje się organizacją mieszkania?

Kiedy przyjadą Państwo do pracy do Holandii będą Państwo potrzebować mieszkania. Firma 24/7 drive udostępnia swoim pracownikom współdzielone mieszkania, w których mieszka po kilka osób.

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z tej opcji przez firmę 24/7 drive, będą Państwo musieli opłacać koszty związane z mieszkaniem, które będą potrącane z Państwa wynagrodzenia. Pokój będzie zarezerwowany dla Państwa również w czasie świąt i/lub urlopów i opłata za te dni również będzie potrącana z Państwa wynagrodzenia. W niektórych przypadkach możliwe jest przeznaczenie części wynagrodzenia brutto na obniżenie kosztów zamieszkania. O wymagania dotyczące tej kwestii mogą Państwo zapytać przedstawiciela firmy 24/7 drive.

Rezygnacja z mieszkania wiąże się z 4 tygodniowym okresem wypowiedzenia.

Czy firma 24/7 drive pomoże mi wnioskować o przyznanie numeru ewidencyjnego BSN?

Tak. Dla naszych pracowników organizujmy numer ewidencyjny, ubezpieczenie zdrowotne oraz, w razie zapotrzebowania, mieszkanie.